สัมมนาทางวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 68 วันนัคบา (nakba day)

Date:[2016-05-23]

ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน อธิการบดีกิตติคุณ และรศ.ดร.จุไรรัตน์ ดวงเดือน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ให้เกียรติเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 68 วันนัคบา (nakba day) วันที่ 22 พฤษภาคม 2559
จัดโดย ศูนย์อิสลามศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ร่วมกับ Patani Muslim Shinawatra University Organization (PMSO) และ The Global Campaign to Return to Palestine
‪#‎วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม‬
‪#‎SiamTechnologyCollege‬
‪#‎NakbaDay‬

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2559
เวลา 13.00 - 18.30 น.
ณ ห้องสัมนาใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!