คณะรัฐประศาสนศาสตร์ โครงการศึกษาดูงาน "สภานิติบัญญัติแห่งชาติ"

Date:[2016-05-14]

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้จัด โครงการศึกษาดูงาน "สภานิติบัญญัติแห่งชาติ"
โดยนำนักศึกษาเข้าร่วมฟังการอภิปรายสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ณ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559
เวลา 9.00 - 14.00 น.

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!