คณะบัญชี "ร่วมปลูกป่า อนุรักษ์ทะเลไทย"

Date:[2016-05-14]

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม คณะบัญชี ได้มีโครงการปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2558
ร่วมปลูกป่า อนุรักษ์ทะเลไทย
ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2559

ณ แคมป์ปิ้งแอนด์รีสอร์ท อำเภอ แกลง จังหวัด ระยอง

วัน ศุกร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2559
เวลา 08.00 น.

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!