แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการตรวจลงตรา (Visa) การขออยู่ต่อสำหรับชาวต่างชาติ

Date:[2016-04-28]

วิทยาลัยนานาชาติ จัดการบรรยายในหัวข้อ "แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการตรวจลงตรา (Visa) การขออยู่ต่อสำหรับชาวต่างชาติ"
โดย ร.ต.อ.ธนกฤต แทนบุญ จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ต.ม.) เป็นผู้บรรยาย
ณ ห้องสัมนาใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559
เวลา 8.30 - 12.00 น.

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!