"10 ปี STC การตลาดออนไลน์ มัดใจลูกค้า" โดยมีคุณเกรียงไกรมาศ พจนสุนทร (ดีเจเคนโด้) เป็นวิทยากร

Date:[2016-04-24]

สาขาวิชาการตลาด และ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ร่วมกันจัดงานสัมนาการตลาดในหัวข้อ " 10 ปี STC การตลาดออนไลน์ มัดใจลูกค้า " โดยมี คุณเกรียงไกรมาศ พจนสุนทร (ดีเจเคนโด้) เป็นวิทยากร
และช่วงกลางวันพบกับการออกร้านจำหน่ายอาหาร คาวหวานอร่อยๆ มากมาย ณ ลานอาคารนิทรรศการ ชั้น 1
ณ หอประชุม ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2559
เวลา 9.00 - 12.00 น.

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!