ประกวดเทพีสงกรานต์ ประจำปี 2559

Date:[2016-04-08]

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามได้จัดการประกวดเทพีสงกรานต์ ประจำปี 2559 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ไทยและร่วมฉลอง 1 ทศวรรษ วทส.
โดยมี ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน อธิการบดีกิตติคุณและอาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดี ร่วมเป็นประธานอีกทั้งยังมีแขกผู้มีเกียรติและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมตัดสินการประกวดในครั้งนี้
ณ หอประชุมชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559
เวลา 13.00 - 16.00 น.
 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!