ประมวลภาพโครงการออกค่ายธรรมศึกษาเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ ณ วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร เมื่อวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา

Date:[2012-11-13]

ประมวลภาพโครงการออกค่ายธรรมศึกษาเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์  ณ วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร เมื่อวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา  

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!