ภาพกิจกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จัดหัวข้อฝึกอบรม เรื่อง “ครูมืออาชีพ (Professional teacher)” ณ ห้อง 9202 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ ชั้น 2 (วทส.) วันพุธ ที่ 31 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา

Date:[2012-11-03]

ภาพกิจกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จัดหัวข้อฝึกอบรม เรื่อง “ครูมืออาชีพ (Professional teacher)” ณ ห้อง 9202 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ ชั้น 2 (วทส.) วันพุธ ที่ 31 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!