ประมวลภาพกิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2555 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

Date:[2012-10-31]

ประมวลภาพกิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2555 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!