ภาพพิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา (ร่วมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี)โดยเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วัน ศุกร์ ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.

Date:[2012-09-07]

 คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช (ข้อมูลประวัติ ) ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วัน ศุกร์ ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!