คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามร่วมกันถวายพระพรวันพ่อเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

Date:[2013-12-04]

อาจารย์พรพิสุทธิ์  มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กล่าวถวายพระพรวันพ่อ เนื่องในวโรกาส 5 ธันวาคม 2556  ครบรอบ 86 พรรษา มหาราชา

 
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!