ประมวลภาพการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "IT and National Development:Israel case Study " Mr.Barak Sharabi ,Head of Economic and Mission สถานทูตอิสราเอล

Date:[2013-11-14]

Mr.Barak Sharabi ,Head of Economic and Mission สถานทูตอิสราเอล บรรยายหัวข้อ "IT and National Development:Israel case Study "
ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน นายกสมาคมอินเตอร์เน็ต นานาชาติ สาขาประเทศไทยและ อ.พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช ร่วมบรรยายหัวข้อ "ตัวอย่างการพัฒนาไอทีในประเทศต่างๆ" 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!