สมาคมคอมพิวเตอร์นานาชาติ IEEE,ACM,ISOC สาขาประเทศไทย& SIAMECHU จัดบรรยายพิเศษหัวข้อ "เทคโนโลยีแอปเปิลในลาว"และ "ประวัติวิวัฒนาการแอปเปิลอิงค์ (Apple Inc.)

Date:[2013-10-01]

สถาบันศรีศักดิ์ จามรมาน ‘วทส.’ จัดประชุมนานาชาติ เมื่อ 29 กันยาฯ เรื่อง‘เทคโนโลยีแอปเปิลในลาว’ ที่ห้องสัมมนาใหญ่  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม   

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!