ประมวลภาพพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564-2565

Date:[2023-03-25]

ประมวลภาพพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564-2565 โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ องคมนตรี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตร ในวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ณ TRUE ICON HALL ชั้น 7 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!