ขอเลื่อนกำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

Date:[2022-07-26]

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ขอเลื่อนกำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 จากเดิมวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565 เป็น วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ หอประชุม ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!