เปิดรับสมัครบัณฑิตจบใหม่และประชาชน ร่วมโครงการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ

Date:[2022-06-22]

เปิดรับสมัครบัณฑิตจบใหม่และประชาชน ร่วมโครงการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ

 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

 

1.บัณฑิตจบใหม่ เป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี

และมีความรู้ ความสามารถที่ตรงต่อการกิจในการปฏิบัติงาน

 

2. ผู้ที่ถูกเลิกจ้างหรือประชาชนในพื้นที่ เป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่หรือ

พื้นที่ใกล้เคียง และสามารถเดินทางมาปฏิบัติงานในพื้นที่ได้

 

3. มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่สถาบันอุดมศึกษากำหนด

พื้นที่ 1 ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง พื้นที่ 2 ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

ติดต่อสอบถาม : รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการภายใต้การดำเนินงานของ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม โทร. 0-2878-5072

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!