ประกาศรับสมัครบุคลากรใหม่

Date:[2022-05-13]

ประกาศรับสมัครบุคลากรใหม่ ดังนี้

- อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
 
- อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น (TESOL)
 
- เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น (สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้)
 
- เจ้าหน้าที่สำนักศึกษาทั่วไป (สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้)
 
- หัวหน้าสำนักงานกิจการนักศึกษา
 
- อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Network Security)
 
- เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล (พัฒนาแอปพลิเคชัน และเว็บไซต์)
 
- พนักงานขับรถผู้บริหาร (พักอยู่แถวศรีนครินทร์)
 
 
สามารถกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/xfQTDzv6CfWmEzj39

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!