ขอเชิญชวนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามทุกชั้นปี ร่วมประกวดภาพถ่าย

Date:[2022-04-02]

นักงานกิจการนักศึกษาฯ ขอเชิญชวนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามทุกชั้นปี
ร่วมประกวดภาพถ่าย ภายใต้แนวคิด "สายใยผูกพัน สุขสันวันสงกรานต์"  
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 เมษายน 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!