วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (ระดับอุดมศึกษา) เป็นศูนย์ฉีดวัคซีน COVID-19 ของเขตบางกอกใหญ่

Date:[2021-09-21]

เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคม

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (ระดับอุดมศึกษา)

เป็นศูนย์ฉีดวัคซีน COVID-19 ของเขตบางกอกใหญ่

ให้บริการกับประชาชนที่ลงทะเบียนกับเขตบางกอกใหญ่

ฉีดวัคซีนเข็มแรก

วันพฤหัสบดี-ศุกร์ที่ 26-27 สิงหาคม 2564

และวันจันทร์-อังคารที่ 30-31 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 07.00-17.00 น.

ฉีดวัคซีนเข็มที่สอง

วันจันทร์-พุรที่ 20-22 กันยายน 2564

ตั้งแต่เวลา 07.00-17.00 น.

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!