วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เป็นหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการเป็นจุดตรวจคัดกรองเชิงรุก COVID-19 ให้กับประชาชนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย!

Date:[2021-06-25]

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เป็นหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการเป็นจุดตรวจคัดกรองเชิงรุก COVID-19 ให้กับประชาชนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย!!
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ร่วมกับสำนักงานเขตบางกอกใหญ่
ให้บริการตรวจคัดกรองเชิงรุก COVID-19
 </h3> </p>
 <blockquote><p> <h2><a href= รูปกิจกรรมทั้งหมด!!