วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามได้ทำการขอรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้กับบุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัย ที่โรงพยาบาลศิริราช

Date:[2021-06-25]

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามได้ทำการขอรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้กับบุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัย ที่โรงพยาบาลศิริราชตามกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้แจ้งให้วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามขอรับการสนับสนุนการฉีดวัคซีนดังกล่าว
ทั้งนี้ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้ทำการเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และให้กำลังใจซึ่งกันและกัน เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ณ โรงพยาบาลศิริราช

 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!