ขอเรียนเชิญร่วมลงนามถวายพระพร

Date:[2021-05-31]

ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๒-๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น ๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!