ขอเชิดชูเกียรติและร่วมแสดงความยินดี นายศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมวงศาเวช

Date:[2021-05-28]

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ขอเชิดชูเกียรติและร่วมแสดงความยินดี
นายศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมวงศาเวช
กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นรองประธานในคณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2564-2565 จากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!