ขอเชิดชูเกียรติและร่วมแสดงความยินดี ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร

Date:[2021-05-27]

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ขอเชิดชูเกียรติและร่วมแสดงความยินดี
ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร
กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนวิจัยและร่วมเป็นนักวิจัย
จากสถาบัน National Bureau of Asian Research (NBR) ตามโครงการ Asia EDGE Fellows ประจำปี 2021-2022 ของกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!