โครงการ จิตอาสา ช่วย สังคม และบริการ มอบเครื่องเล่นเด็กจากยางรถยนต์รีไซเคิล ที่โรงเรียนวัดเจ้ามูล

Date:[2021-03-10]

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  อาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ จิตอาสา ช่วย สังคม และบริการ มอบเครื่องเล่นเด็กจากยางรถยนต์รีไซเคิล ที่โรงเรียนวัดเจ้ามูล ในวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!