ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 (The 7th TECHCON 2021) ในรูปแบบออนไลน์

Date:[2021-03-05]

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 (The 7th TECHCON 2021)
 ในรูปแบบออนไลน์ “วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสู่สังคมวิถีใหม่ อย่างยั่งยืน”
เปิดรับบทความ 1 มีนาคม 2564 - 15 เมษายน 2564 
http://techcon.siamtechu.net/2021/

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!