คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ถวายแจกันดอกไม้ พร้อมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Date:[2021-02-06]

คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช (อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม)
ถวายแจกันดอกไม้ พร้อมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์
และหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!