ประกาศคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพเรื่อง ประกาศผลสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

Date:[2021-01-30]

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพเรื่อง  ประกาศผลสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ครั้งที่สองประจำปีการศึกษา 2564

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่ออาจารย์แคท  089-780-9401

เอกสารแนบ (PDF)

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!