ประกาศรายชื่อนักศึกษา ส่งเอกสารประกอบการกู้ยืมฯ และยืนยันการกู้ยืมฯ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

Date:[2021-01-30]

ประกาศรายชื่อนักศึกษา ส่งเอกสารประกอบการกู้ยืมฯ
และยืนยันการกู้ยืมฯ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563
ตามกำหนดวันและเวลา ดังไฟล์แนบ
ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อตามคณะ/สาขาวิชา
โดยดำเนินการตามวันและเวลาที่กำหนด
แบ่งเป็นช่วงเวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.

เอกสารแนบ (PDF)

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!