ประกาศรายชื่อผู้กู้ (ลักษณะที่1) กยศ.เดิม ภาคเรียนที่ 2/2563

Date:[2021-01-14]

ประกาศรายชื่อผู้กู้ (ลักษณะที่1) กยศ.เดิม  ภาคเรียนที่ 2/2563 ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ  #คณะ ที่แนบไฟล์ไว้  #และให้นักศึกษาทุกคนรวบรวมเอกสารประกอบการกู้ใว้ให้พร้อมและรอประกาศให้ส่งเอกสารและยืนยันการกู้ยืมด้วยตนเองประจำภาค 2/2563 จากทางกองทุนฯ #นักศึกษาไม่มีรายชื่อติดต่อห้องกองทุนฯด่วนที่สุด 02-878-5063 กองทุนฯ

ตรวจสอบรายชื่อ ที่นี่

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!