ประกาศรายชื่อผู้กู้ (ลักษณะที่2) กรอ.เดิม ภาคเรียนที่ 2/2563

Date:[2021-01-14]

ประกาศรายชื่อผู้กู้ (ลักษณะที่2)#กรอ.เดิม  ภาคเรียนที่ 2/2563 ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ  #คณะ ที่แนบไฟล์ไว้  #และให้นักศึกษาทุกคนรวบรวมเอกสารประกอบการกู้ใว้ให้พร้อมและรอประกาศให้ส่งเอกสารและยืนยันการกู้ยืมด้วยตนเองประจำภาค 2/2563 จากทางกองทุนฯ
#นักศึกษาไม่มีรายชื่อติดต่อห้องกองทุนฯด่วนที่สุด
02-878-5063 กองทุนฯ
 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!