ค่ายเตรียมพร้อมสู่เส้นทางสาธารณสุข

Date:[2021-01-05]

สำนักงานการตลาด และคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ร่วมกับบริษัท ตั้งใจเรียน จำกัด
จัดค่ายเตรียมพร้อมสู่เส้นทางสาธารณสุข เพื่อเปิดบ้านให้น้องๆนักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ รวมถึงการทดสอบความรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนต่อระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!