มอบโล่และหนังสือขอบคุณ ที่ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามให้ความอนุเคราะห์ทุนการศึกษาแก่นักกีฬาในสังกัดสมาคมจักรยานอาร์ทีพีซี

Date:[2020-12-18]

พล.ต.ต.ไพโรจน์​ สุข​รวย​ธน​โชติ​ ผบก.ปค.รร.นรต./กรรมการและเลขานุการ ก.ก.ป.จักรยาน ตร.
เข้าพบ ผศ.พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เพื่อมอบโล่และหนังสือขอบคุณ
ที่ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามให้ความอนุเคราะห์ทุนการศึกษาแก่นักกีฬาในสังกัด
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง และขอขอบคุณ พล.ต.ต.ไพโรจน์​ สุข​รวย​ธน​โชติ​ มา ณ โอกาสนี้
เรายังคงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาและเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่สังคม อันเป็นการตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!