โครงการสัมมนา เรื่อง “การบริหารองค์การในสถานการณ์ COVID-19 และปัจฉิมนิเทศน์”

Date:[2020-11-26]

โครงการสัมมนา เรื่อง “การบริหารองค์การในสถานการณ์ COVID-19 และปัจฉิมนิเทศน์”
จัดโดยนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขารัฐประศาสนาศาสตร์ รุ่นที่ 62
ณ สายธารรีสอร์ทวันที 21-22 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
ในการสัมมนาครั้งนี้ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงคุณลักษณะของผู้นำองค์กรที่ควรมีในช่วงวิกฤติ ทั้ง 5 ลักษณะ ได้แก่ 1) ใช้หัวใจและสมองในการนำพาองค์กรในช่วงวิกฤต 2) ทำให้องค์กรสามารถดำเนินงานไปได้อย่างต่อเนื่อง 3) ให้ความสำคัญกับความรวดเร็ว เด็ดขาดไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบ 4) สร้างความเชื่อใจแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 5) มองหาโอกาสเพื่อเตรียมพร้อมรับ New Normal ที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งผู้นำดังกล่าวจะสามารถขับเคลื่อนองค์กรผ่านวิกฤต ยกระดับองค์กรให้ดีขึ้น และเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!