กิจกรรม STC Airfield Run 2020 ในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ณ สนามบินโพธาราม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม วิทยาเขตราชบุรี

Date:[2020-11-10]

ประมวลภาพบรรยายกาศ กิจกรรม STC Airfield Run 2020
ในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ณ สนามบินโพธาราม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม วิทยาเขตราชบุรี

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!