โครงการประกวด Mr. & Miss STC 2020

Date:[2020-10-20]

โครงการประกวด Mr. & Miss STC 2020
ขอแสดงความยินดีกับ
นายชัยวัฒน์ วังนุราช นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ได้รับตำแหน่ง Mr. STC 2020
และ น.ส.ตวงรัตน์ แซ้โล้ว นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับตำแหน่ง Miss STC 2020
 
 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!