คณาจารย์เข้าเยี่ยมชม บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จำกัด เพื่อต่อยอดทางการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรสายการผลิต

Date:[2020-10-20]

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดยคณบดี
ผู้บริหาร และคณาจารย์เข้าเยี่ยมชม บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จำกัด เพื่อต่อยอดทางการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรสายการผลิต ในวันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2563 ผศ.ดร.ฐกฤต ปานขลิบ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และคณาจารย์ เข้าเยี่ยมชม บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จำกัด และปรึกษาหารือร่วมกับคณะผู้บริหาร เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือทางการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับสายการผลิตต่อไป

 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!