โล่การได้รับการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า" 1 ในสถานีฯ 86 แห่งทั่วประเทศ

Date:[2020-10-16]

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (ผู้จัดการโครงการสถานีอัดประจุไฟฟ้านำร่องในประเทศไทย)
ได้มอบหมายผู้แทนเข้ารับ "โล่การได้รับการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า" 1 ในสถานีฯ 86 แห่งทั่วประเทศ ในโครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) ตามแผนขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าประเทศไทย ระยะที่ 1 เพื่อเป็นสถานีนำร่องแล้วพัฒนาครอบคลุมพื้นที่สำหรับรองรับยานยนต์ไฟฟ้าเพียงพอภายใน 2 ปีนี้
ในวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 ห้องอินฟินิตี้ บอลรูม โรงแรมพลูแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ

 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!