งานพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Date:[2020-10-14]

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้จัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารนิทรรศการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!