อบรมเทคนิคการถ่ายภาพ Workshops portraits pretty

Date:[2013-09-03]

โครงการถ่ายภาพเบื้องต้นส่วนบุคล และเชิงท่องเที่ยว ทีมวิทยากร 77wonder และอ.ศันสนีย์ (สื่อดิจิทัล) FHM MAXIM

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!