กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตการโค้ชชิ่งครู ในหัวข้อ

Date:[2020-09-27]

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตการโค้ชชิ่งครู ในหัวข้อ "การพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายู" โดยมีวิทยากร อ.ธเนศ วิลาสมงคลชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาซ่อมบำรุงอากาศยาน มาบรรยายในเรื่อง
"หุ่นยนต์และระบบเชิงกลของหุ่นยนต์(ROBOTICS & MECHANISM)"
ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายม 2563 เวลา 09.00 - 15.00 ณ ห้องสัมมนาใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!