วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก

Date:[2020-09-25]

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก “กัณฑ์หิมพานต์” ณ วัดเจ้ามูล นำโดยฝ่ายบริหาร อาจารย์สำนักงานกิจการนักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ ผู้แทนอาจารย์และองค์การนักศึกษา แสดงเทศน์โดย พระมหาเรวัตร อาวุธปญโญ ในวันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!