วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ร่วมแสดงความยินดีกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน เนื่องในโอกาส วันสถาปนา ครบรอบ 60 ปี

Date:[2020-08-26]

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ร่วมแสดงความยินดีกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน เนื่องในโอกาส วันสถาปนา ครบรอบ 60 ปี โดยมี รศ.ดร.โอภาส กิจกำแหง และคณาจารย์ ตัวแทนผู้บริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม มอบช่อดอกไม้ ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!