ประมวลภาพรำลึกถึงอาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช 15 สิงหาคม ครบรอบ 35 ปี (ผู้ก่อตั้ง)

Date:[2013-08-17]

สถาบันการศึกษา โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม (ว.เทคโนโลยีสยาม-สยามเทค),วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม,มหาวิทยาลัยสยาม เนื่องในโอกาสครบรอบวันรำลึกถึงผู้ก่อตั้ง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ  บริเวณอนุสาวรีย์ อาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช  

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!