การจัดประเมินสมรรถนะบุคคล ตามมาตรฐานสาขาวิชาชีพบริการยานยนต์

Date:[2020-08-01]

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 สาขาเทคโนโลยียานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้ทำการจัดประเมินสมรรถนะบุคคล ตามมาตรฐานสาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมระบบไฟฟ้ารถยนต์ชั้น 2 ครั้งที่ 1 มีผู้เข้ารับการประเมิน 32 ท่าน โดยมีมาตรการการป้องกัน social distancing

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!