เครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM2.5

Date:[2020-03-06]

 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลโดยรวม อยู่ในเกณฑ์มีผล กระทบต่อสุขภาพ สภาพอากาศในปัจจุบันเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่กระตุ้นให้ฝุ่นพิษเหล่านี้ ไม่กระจายออกไปเช่นในช่วงฤดูร้อน จึงส่งผลให้ค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน (50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ในหลายพื้นที่รวมถึงภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศไทย

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม มีอัตลักษณ์ เป็นผู้เห็นและผู้แก้ปัญหาของตนเองและสังคม สร้างเครื่องต้นแบบสำหรับใช้วัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน ที่มีความแม่นยำสูง เพื่อตรวจวัดคุณภาพอากาศและทำงานร่วมกับ เครื่องบำบัดอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ STC จึงได้ร่วมมือกับ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ในการลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดยตั้งเป้าที่จะทำให้พื้นที่เขตบางกอกใหญ่เป็นต้นแบบ ในการฟื้นฟูคุณภาพอากาศให้ดียิ่งขึ้น

หลักการทำงานของ STC Dust Sentry PM2.5

เป็นอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things) ทำงานโดยใช้เซ็นเซอร์ที่ออกแบบเฉพาะในการตรวจวัดค่าฝุ่นละอองสสารที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 ไมครอน โดยการฉายแสงเลเซอร์ผ่านตัวดูดอากาศ และส่งค่าที่วัดได้เป็นสัญญาณดิจิทัล ผ่านชิปประมวลผลไมโครคอนโทรลเลอร์ และส่งค่าขึ้นสู่อินเทอร์เน็ต ประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud Computing) โดยสามารถตรวจสอบค่าฝุ่นละอองได้จากจอแสดงผลหน้าตัวเครื่องตรวจจับฝุ่น PM2.5 คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และอุปกรณ์พกพา ผ่านทางการสแกนบาร์โค้ด 2 มิติ (QR Code) หรือเข้าสู่เว็บไซต์ http://siamtechno.ac.th โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

โทร 02-878-5035  http://siamtechno.ac.th

อ้างอิง https://www.sensirion.com/en/about-us/newsroom/sensirion-specialist-articles/particulate-matter-sensing-for-air-quality-measurements/

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!