งานถนนคนเดิน@วัดอรุณ

Date:[2020-03-03]

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม นำโดย ผศ.พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม อาจารย์สิริวรรณ์ รัตนราษี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และผศ.ดร.ฐกฤต ปานขลิบ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเปิดงานถนนคนเดิน@วัดอรุณ โดย นายศักดิ์ชัย โสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วยนางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ ในงานนี้วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามได้นำรถสามล้อพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในงานโฆษณามาจัดแสดงเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้เห็นนวัตกรรมใหม่ของรถพลังงานไฟฟ้า งานถนนคนเดิน@วัดอรุณ จัดขึ้นระหว่าง 28 กุมภาพันธ์ 2563 - 1 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 12.00 – 21.00 น. ณ ถนนหน้าวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!