คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ร่วมกันถวายพระพรวันแม่ เนื่องในวโรกาส 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

Date:[2013-08-16]

อาจารย์พรพิสุทธิ์  มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กล่าวถวายพระพรวันแม่ เนื่องในวโรกาส 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!