อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ร่วมเปิด โครงการภาษีเจริญ เชิญท่องเที่ยว ล่องคลองบางหลวง

Date:[2020-01-28]

ผศ.พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ร่วมเปิดโครงการภาษีเจริญ เชิญท่องเที่ยว ล่องคลองบางหลวง “เสน่ห์คลองบางหลวง” จัดโดยสำนักงานเขตภาษีเจริญ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคลองบางหลวงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวที่คลองบางหลวง พร้อมยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยโครงการดังกล่าวเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปสัมผัสวิถีชุมชนทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างวันที่ 18 มกราคม – 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ตลาดริมคลองบางหลวง วัดกำแพงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามได้มุ่งมั่นพัฒนาคลองบางหลวงอย่างต่อเนื่อง โดยนำคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ลงพื้นที่เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ผู้ประกอบการชุมชนคลองบางหลวง เช่น การพัฒนาเรือหางยาวโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการในชุมชน ได้แก่ 1.ผลิตภัณฑ์ขนมกระยาสารทกรุงธนฯ วิทยาลัยได้สนับสนุนและพัฒนาด้านสร้างแบรนด์ โลโก้สินค้า การออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ การสนับสนุนกิจกรรมด้านการตลาด ช่องทางการประชาสัมพันธ์และจัดจำหน่าย การสอนจัดทำงบบัญชี 2.ผลิตภัณฑ์นำ้สมุนไพรมะกรูดสด “พอดี เนเชอรัล คอนเซ็ปต์” วิทยาลัยได้สนับสนุนด้านการนำผลิตภัณฑ์เข้าตรวจคุณภาพที่ Central Laboratary (Thailand) รวมถึงการพัฒนาด้านกระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุนและสร้างกำไรให้กับผู้ประกอบการ การสนับสนุนกิจกรรมด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์ การสอนจัดทำงบบัญชี เป็นต้น

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!