พิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑

Date:[2019-12-19]

พิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ฯพณฯ องคมนตรี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ #หอประชุมกองทัพเรือ #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 

https://www.noktaseksshop.com
https://www.noktashop.org
https://www.seksshopistanbul.net
https://www.noktashop.istanbul
https://www.vibratorum.net
https://www.jartiyercorap.com
https://www.noktashop.ist

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!